1. Etkinliğini Kanıtlayan Klinik Çalışmalar


Phytosoya'nın sıcak basmaları üzerindeki etkinliğini bir klinik çalışma (Kuzey Amerika menopoz derneğinin (North American Menopause Society) dergisi olan Menopause dergisinde yayınlanmıştır. (Effects of a standardized soy extract on hot flushes: a multicentre, double blind, randomized, placebo-controlled study – Evelyne Drapier Faure, Philippe Chantre, Pierre Mares, MENOPAUSE, Vol.9, N°5, September 2002) ile kanıtlanmıştır.

Medikal uzmanlar tarafından oluşturulan bir ekip, 4 ay boyunca PHYTO SOYA®kullanımının (sabah ve akşam 2 kapsül) menopoz dönemindeki 75 kadın üzerindeki etkinliğini değerlendirmiştir. İlk ay sıcak basmalarında %40 oranında düşüş gözlenmiştir. 4. Ayın sonunda ise plasebo kullanan kadınlarda sıcak basmalarında % 20 düşüş gözlenirken, PHYTO SOYA® kullananlarda sıcak basmalarında %60'ı aşan azalma gözlenmiştir.

Ayrıca, kadınların %93'ü ürün toleransının yüksek olduğunu (yan etki gözlenmediğini) ve %72'isi ise sıcak basmalarının giderilmesinde yan etki gözlenmeksizin etkinliğinden memnun kaldığını ve doğal alternative olarak tercih edeceğini bildirmiştir.
PHYTO SOYA® ile yürütülen bir diğer klinik çalışmada da anksiyete (sinirlilik), bunalım, uykusuzluk ve vajinal kuruluk semptomlarında azalma gözlenmiştir.